MENU

Prosjekter

Steinleveranse, Nannestad

Oppdragsgiver: Norges vassdrag og energidirektorat

Tidsperiode: Januar 2020-pågående

Levering av stein for rassikring av Leirbekken og Engelstadbekken i Nannestad, samt mottak og utlegging.

Sanatoriebakken

Oppdragsgiver: OG prosjekt AS

Tidsperiode desember 2020-pågående

Opparbeidelse av uteområdet for tomannsbolig på Nordstrand. Dette innebærer muring av støttemurer og trapper. utgraving for garasje og parkeringsareal. opparbeidelse av grøntområdet.

 

 

Blefjell hyttegrend

Oppdragsgiver: Blefjell hyttegrend AS

Tidsperiode: januar 2021-pågående

Ferdigstillelse av infrastruktur. dette innebærer fremføring av vann, avløp og strøm til tomter og utvidelse av 2 stk infiltrasjonsanlegg.

Fv. 37 Tinnsjøvegen

Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tidsperiode: mai 2020 – september 2020

Kontraktsform: Utførselentreprise

verdi: 15,5 mill

Forlengelse av portalene på sørsiden av Jønjiljo og Prestura tunnelene med 20 meter. Muring rundt portaler. forlengelse av overvannsanlegget. Oppgradering av elektrisk anlegg i begge tunnelen og montering av 4 stk nye vifter i Jønjiljo tunnelen.

Gvålsheia, Tuddal

Oppdragsgiver: Russmarken VA AS

Kontraktsform: Utførselentreprise

Verdi: 27,5 mill

Tidsperiode: 2019-2020

Graving av 8,5 km med nytt VA-anlegg i Gvålsheia hyttefelt, samt tilkobling av hytter til det nye anlegget.

  

Tollboden, Oslo

Oppdragsgiver: Varden Entreprenør AS

Kontraktsform: Totalentreprise

Verdi: 3,5 mill

Tidsperiode: 2018-209

Innvendig og utvending riving håndtering av forurensende masser og legging av vann, avløp og EL.

Fisketorget, Aker brygge

Oppdragsgiver: Fisketorget AS

Kontraktsform:

Verdi: 10 mill

Tidsperiode: 2017-2018

Spunting av byggegrop, peling, utlasting av forurensede masser, støpning av mager, 3 stk plass støpte kummer og omlegging av 350mm vannledning og avløp. Opparbeidelse av uteareal med granitt og belegningsstein.

Youngstorget, Oslo

Oppdragsgiver: Veidekke

Kontraktsform: Utførselsentreprise

verdi: 4 mill

Tidsperiode: 2018

Utlasting av forurensede masser og støpning av mager, samt skjæring av spunt.

Oslo Skatehall

Oppdragsgiver: Varden Entreprenør AS

Kontraktsform: Totalentreprise

Verdi: 5,8 mill

Tidsperiode: 2017-2018

Utlasting av forurensede masser, sprenging av 5000 m3 fjell, Omlegging og legging av nytt vann, avløp og EL. Levering og montering av fordrøyningsbasseng. Muring av trapper inkl skateramper. opparbeidelse av uteområdet.