MENU

Prosjekter

Tveito entreprise 2, Rjukan

Oppdragsgiver: Tinn kommune

Tidsperiode: mai 2022-pågående

Verdi: 55 mill

Utskifting av ca 2200 m med eksisterende VA-anlegg på Tveito i Rjukan. Masseutskifting av veg, kabelgrøfter og nytt veilysanlegg samt asfalt og kantstein

Ensjøveien 4

Oppdragsgiver: Neptune properties AS

Tidsperiode: februar 2022 – april 2022

Verdi: 2,2 mill

Påkobling til eksisterende Vann ledning i Ensjøveien, nedstetting av ny vannkum Ø1800 i gangvei. Tilkobling av avløp og overvann til eksisterende kum, krysset Ensjøveien og eksisterende Ø600 vannledning. Tilkoblet vann på utsiden av eksisterende kum i Ensjøveien, etter at den tidligere ble koblet fra. ÅDT Ensjøveien: 12 000, samt store mengder myketrafikanter som måtte håndteres. setting av kantstein og asfaltering

Steinleveranse, Nannestad

Oppdragsgiver: Norges vassdrag og energidirektorat

Tidsperiode: Januar 2021-September 2021

Verdi: 15 mill

Levering av stein for rassikring av Leirbekken og Engelstadbekken i Nannestad, samt mottak og utlegging.

Sanatoriebakken

Oppdragsgiver: OG prosjekt AS

Tidsperiode desember 2020-mai 2021

Opparbeidelse av uteområdet for tomannsbolig på Nordstrand. Dette innebærer muring av støttemurer og trapper. utgraving for garasje og parkeringsareal. opparbeidelse av grøntområdet.

 

 

Blefjell hyttegrend

Oppdragsgiver: Blefjell hyttegrend AS

Tidsperiode: januar 2021- februar 2021

Ferdigstillelse av infrastruktur. dette innebærer fremføring av vann, avløp og strøm til tomter og utvidelse av 2 stk infiltrasjonsanlegg.

Fv. 37 Tinnsjøvegen

Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tidsperiode: mai 2020 – september 2020

Kontraktsform: Utførselentreprise

verdi: 15,5 mill

Forlengelse av portalene på sørsiden av Jønjiljo og Prestura tunnelene med 20 meter. Muring rundt portaler. forlengelse av overvannsanlegget. Oppgradering av elektrisk anlegg i begge tunnelen og montering av 4 stk nye vifter i Jønjiljo tunnelen.

Gvålsheia, Tuddal

Oppdragsgiver: Russmarken VA AS

Kontraktsform: Utførselentreprise

Verdi: 27,5 mill

Tidsperiode: 2019-2020

Graving av 8,5 km med nytt VA-anlegg i Gvålsheia hyttefelt, samt tilkobling av hytter til det nye anlegget.

  

Tollboden, Oslo

Oppdragsgiver: Varden Entreprenør AS

Kontraktsform: Totalentreprise

Verdi: 3,5 mill

Tidsperiode: 2018-209

Innvendig og utvending riving håndtering av forurensende masser og legging av vann, avløp og EL.

Fisketorget, Aker brygge

Oppdragsgiver: Fisketorget AS

Kontraktsform:

Verdi: 10 mill

Tidsperiode: 2017-2018

Spunting av byggegrop, peling, utlasting av forurensede masser, støpning av mager, 3 stk plass støpte kummer og omlegging av 350mm vannledning og avløp. Opparbeidelse av uteareal med granitt og belegningsstein.

Youngstorget, Oslo

Oppdragsgiver: Veidekke

Kontraktsform: Utførselsentreprise

verdi: 4 mill

Tidsperiode: 2018

Utlasting av forurensede masser og støpning av mager, samt skjæring av spunt.

Oslo Skatehall

Oppdragsgiver: Varden Entreprenør AS

Kontraktsform: Totalentreprise

Verdi: 5,8 mill

Tidsperiode: 2017-2018

Utlasting av forurensede masser, sprenging av 5000 m3 fjell, Omlegging og legging av nytt vann, avløp og EL. Levering og montering av fordrøyningsbasseng. Muring av trapper inkl skateramper. opparbeidelse av uteområdet.