MENU

TJENESTER

Sønstegård AS utfører alle oppgaver innenfor grunnarbeid, og har gode samarbeidspartnere innenfor andre fagområder som betong og elektro.

Vann og avløps anlegg
Masseforflyning
Utomhusarbeid
Samferdsel
Muring
Tilkobling til offentlig nett

Vi tar på oss tilkobling av VA til offentlig nett i forbindelse med nybygg innenfor næring og boenheter, vi bistår også i prosjekteringsfasen.